واگذاری بهره بردار از پست 132/20Kv کارخانه نورد بردسیر به شرکت نیرو صنعت سرچشمه

برقداری پست 132/20Kv و سوییچگیر داخلی و ترانسهای کارخانه نورد بردسیر

Arrow
Arrow
Slider

پروژه های اخیر

 • همه
 • انرژی
 • ساختمان
 • صنعت
 • فناوری
 • نیرو
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • احداث پست 230/132/33 کیلوولت کارخانه فروکرم رفسنجان

  • انرژی
 • احداث خط 33 کیلوولت کارخانه فرو کرم رفسنجان

  • انرژی
 • نصب دکل و راه اندازی شبکه وایرلس و ارتباطات داخلی شرکت آلیاژ کار

  • فناوری
 • قرارداد اصلاح و تجهیز اتاق سرور شرکت سرمایه گذاری صنایع مس افق کرمان

  • فناوری
 • خط انتقال و پست برق 132/20 کیلوولت کارخانه نورد جهان فولاد بردسیر

  • نیرو
 • نصب و راه اندازی ترانسفورماتورهای پست وسویچ 20 کیلوولت نورد بردسیر

  • نیرو
load more hold SHIFT key to load all load all